【IG小技巧】只想刪除貼文中的一張照片? 不需刪除整篇貼文!不用重新發布! 太實用!

照片發錯了or貼文發布一段時間,某張照片上傳後悔了想刪除,

現在不需整篇文章刪掉了,可以只刪除特定照片喔~!

刪錯了的照片30天內也還可以復原~

~快來看看IG好用的功能🥰🥰

 

▼首先選擇要刪除照片的貼文

點選右上角的…

 

▼編輯

 

▼滑到想刪除的照, 左上角有個垃圾桶符號

 

▼刪除 ~ 完成!

 


 

             如果後悔刪除照片,(30天內)可以復原喔~

 

             ▼在個人頁面≡點入☛選擇你的動態

 

▼最近刪除

 

▼點入想恢復的照片 

 

▼點入… 恢復顯示

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼恢復顯示囉~~~! 完成~~~

 

簡單又超實用的功能🤩🤩🤩🤩